BARE DROOGPAK GARANTIE - VANAF 2017

7 jaar garantie op naden en/of productiefouten

2 jaar garantie op droogpakmaterialen

1 jaar garantie op de droogpak rits, kleppen en middendruk-slang

90 dagen garantie op droogpak seals

Het droogpak dient te zijn aangekocht bij een, door importeur AmilcoSports, erkende BARE Dealer (Benelux). Tevens zal men de originele aankoopbon moeten overleggen. Importeur AmilcoSports zal dan via de erkende BARE dealer, bij een eventuele claim, het droogpak ter beoordeling moeten ontvangen.

De normale effecten van slijtage en veroudering, eventuele schades en/of defecten als gevolg van ondeskundig en/of onjuist gebruik, verwaarlozing en/of externe factoren (bijvoorbeeld vervuild water, stenen, stekels) zijn net als bijkomende- en vervolgschade uitgesloten van elke vorm van garantie. Bij een rechtmatige garantieclaim heeft BARE het recht om het droogpak zelf te herstellen of te vervangen. De garantie kan komen te vervallen door ongeautoriseerde, onjuiste en verkeerd uitgevoerde reparaties.

Importeur BARE Benelux - AmilcoSports

NB: Bovenstaande garantievoorwaarden gelden bij normaal (sportduik) gebruik. Bij ander gebruik dan normaal (sportduik) gebruik


 

Onze disciplines

Contact

AmilcoSports
Energieweg 27
NL-4691 SE Tholen

T: +31 (0)166 60 10 60
E: [email protected]