Deel deze pagina via:

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van AmilcoSports.nl, is het mogelijk dat de informatie die op AmilcoSports.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
Wij kunnen er niet voor instaan en garanderen dat de informatie op AmilcoSports.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van AmilcoSports.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om suuntobenelux.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van AmilcoSports.nl verkregen is. AmilcoSports.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.
 
Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via AmilcoSports.nl verkregen informatie.
 
De informatie op AmilcoSports.nl wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Uw profiel
Inloggen
Informatie
Online Shoppen
Contactgegevens
Meer weten over Suunto ?

Duik dieper in Suunto

Kom meer te weten over Suunto en de Suunto producten.

 

Onze disciplines

Contact

AmilcoSports
Energieweg 27
NL-4691 SE Tholen

T: +31 (0)166 60 10 60
E: [email protected]